DORESC TRADUCERE AUTORIZATA

TRADUCERI AUTORIZATE

Traduceri Autorizate

Traducerile autorizate sunt de obicei solicitate de institutii publice si necesita competenta unui traducator autorizat de catre Ministerul Justitiei din Romania, singurul care are dreptul de a stampila o traducere autorizata. Prin semnarea si stampilarea documentului tradus, acesta devine o traducere autorizata care poate fi apoi legalizata notarial.

Caracteristicile traducerilor efectuate de  Fast Translate:

  • Traducerile autorizate sunt efectuate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei;
  • Traducerile autorizate respecta caracteristicile documentului sursa, sunt corecte din punct de vedere gramatical si terminologic;
  • Traducerile autorizate poarta mentiunea „Traducere/tradus din limba”
  • Traducerile autorizate sunt numerotate, capsate, semnate si stampilate pe fiecare fila, inclusiv intre pagini, de catre traducatorul autorizat care le-a efectuat;
  • Paginile nescrise ale traducerilor autorizate poarta mentiunea „pagina alba”;
  • Traducerile autorizate poarta certificarea traducatorului autorizat→

Certificare Traducator

Subsemnata/ul, ………………………………, interpret si traducator autorizat pentru limbile straine …………………………, in temeiul autorizatiei nr. ………… din data de …………………, eliberata de Ministerul Justitiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba …………… in limba ……………, ca textul prezentat a fost tradus complet, fara omisiuni, si ca, prin traducere, inscrisului nu i-a fost denaturat continutul si sensul.

Inscrisul a carui traducere se solicita in intregime are, in integralitatea sa, un numar de …… pagini, poarta titlul/denumirea de ………………, a fost emis de ……………………………………… si a fost prezentat mie in intregime.

Traducerea inscrisului prezentat are un numar de ……………pagini si a fost efectuata potrivit cererii scrise inregistrate cu nr………din ……,……,……………, pastrate in arhiva subsemnatei/lui.

               S-a incasat onorariu de………… Lei, cu factura /bon fiscal nr……….. din …,……,…………

 INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT
(semnatura si stampila)

Traduceri Acte Studii

Modele de traduceri efectuate de Agentia Fast Translate

Modele de Traduceri

Traduceri Adeverinte
Traduceri Carti de munca
Traduceri Certificate
Traduceri Diplome
Traduceri Foi matricole
Traduceri Programe analitice
Traduceri Certificari

Traduceri Acte de Identitate

Modele de traduceri efectuate de Agentia Fast Translate

Modele de Traduceri

Traduceri Caziere Judiciare
Traduceri Carti de Identitate
Traduceri Pasapoarte
Traduceri Certificate de Nastere
Traduceri Certificate de Casatorie
Traduceri Permise Auto
Alte Documente de Identitate

Traduceri Acte Societate

Modele de traduceri efectuate de Agentia Fast Translate

Modele de Traduceri

Traduceri Statut Societate Comerciala
Traduceri Certificat de Inmatriculare
Traduceri Certificat Constatatoar
Traduceri Autorizatii
Traduceri Certificari
Traduceri Cazier Fiscal
Traduceri Rapoarte si Bilanturi

Traduceri Documente Notariale

Modele de traduceri efectuate de Agentia Fast Translate

Modele de Traduceri

Traduceri Procuri Notariale
Traduceri Imputerniciri Notariale
Traduceri Contracte de vanzare-Cumparare
Traduceri Declaratii Notariale
Traduceri Contracte de Imprumut
Traduceri Contracte de Cesiune

Notariate

Birourile individuale notariale cu care lucram sunt localizate in toate cartierele din Bucuresti: 13 Septembrie, Aparatorii Patriei, 16 Februarie, 1 Mai, Andronache, Aviatorilor, Aviatiei, Balta Alba, Berceni, Brancusi, Bucurestii Noi, Baneasa, Centrul Civic, Centrul istoric, Colentina, Cotroceni, Crangasi, Dealul Spirii, Domenii, Dorobanti, Dristor, Drumul Taberei, Dudesti, Damaroaia, Ferentari, Floreasca, Gara de Nord, Ghencea, Giulesti, Grivita, Grozavesti, Iancului, Ion Creanga, Magurele, Mihai Bravu, Lipscani, Militari, Mosilor, Muncii, Obor, Oltenitei, Pajura, Pantelimon, Piata Romana, Piata Universitatii, Pipera, Primaverii, Rahova, Stefan cel Mare, Tei, Timpuri Noi, Tineretului, Titan, Tugomir Voievod, Unirii, Vatra Luminoasa, Vacaresti, Victoriei, Vitan, Piata Alba-Iulia, Piata Basarabi, Piata Aviatorilor, Piata Obor, Piata Charles de Gaulle, Piata Chibrit, Piata Colentina, Piata Constitutiei, Piata Cotroceni, Piata Eroii Revolutiei, Piata Garii de Nord, Piata Hurmuzachi (Piata Muncii), Piata Iancului, Piata Lahovari, Piata Libertatii, Piata Matache, Piata Mihail Kogalniceanu, Piata Natiunilor Unite, Piata Norilor, Piata Operei, Piata Palatului, Piata Presei
Apostila este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale intocmite in tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.

Apostila este in fapt o stampila care se aplica pe anumite acte si prin care se atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.

Autoritatile competente sa aplice apostila in Romania sunt:
CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – incepand cu 26 noiembrie 2010, aplica Apostila pe actele notariale intocmite de catre notarul public cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 36/1995 (inscrisuri autentice, cu data certa, cu legalizare de semnatura, traduceri legalizate).

APOSTILA CAMERA NOTARILOR
DORESC TRADUCERE APOSTILATA
Supralegalizarea este procedura prin care se atesta, pentru statele care nu au calitatea de parte a Conventiei de la Haga sau cu care Romania nu are tratate bilaterale pentru recunoasterea reciproca a actelor, faptul ca actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului si identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.

Autoritatile competente sa supralegalizeze in Romania sunt urmatoarele :
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – supralegalizeaza originalul urmatoarelor tipuri de acte:
– certificate de nastere formatul nou, emise dupa 01.01.1998
– certificate de casatorie formatul nou, emise dupa 01.01.1998
– certificate de deces formatul nou, emise dupa 01.01.1998
– certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni in urma
– certificate de rezidenta fiscala redactate atat in limba romana cat si engleza, eliberate de administratiile finantelor publice.
– adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman eliberate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor
– actele de studii preuniversitare
– actele de studii superioare
– documente ce atesta calitatea de scolarizat pe teritoriul Romaniei, pentru cetatenii straini
– adeverinte medicale
– certificate de botez/cununie vizate in prealabil de Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
– adeverinte prin care se atesta vechimea in munca vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– adeverinte de calificare in diferite meserii vizate in prealabil de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, pentru certificatele emise inainte de 1989, respectiv intre anii 1990-2003 si Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sau Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Bucuresti

MINISTERUL JUSTITIEI – supralegalizeaza urmatoarele tipuri de acte:
– hotarari judecatoresti
– actele originale emise de Registrul Comertului

SUPRALEGALIZARE
Supralegalizarea este procedura prin care se atesta, pentru statele care nu au calitatea de parte a Conventiei de la Haga sau cu care Romania nu are tratate bilaterale pentru recunoasterea reciproca a actelor, faptul ca actul notarial supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului si identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.

Autoritatile competente sa supralegalizeze in Romania sunt urmatoarele :
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – supralegalizeaza originalul urmatoarelor tipuri de acte:
– certificate de nastere formatul nou, emise dupa 01.01.1998
– certificate de casatorie formatul nou, emise dupa 01.01.1998
– certificate de deces formatul nou, emise dupa 01.01.1998
– certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni in urma
– certificate de rezidenta fiscala redactate atat in limba romana cat si engleza, eliberate de administratiile finantelor publice.
– adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei sau statutul juridic fata de statul roman eliberate de Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor
– actele de studii preuniversitare
– actele de studii superioare
– documente ce atesta calitatea de scolarizat pe teritoriul Romaniei, pentru cetatenii straini
– adeverinte medicale
– certificate de botez/cununie vizate in prealabil de Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National
– adeverinte prin care se atesta vechimea in munca vizate in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– adeverinte de calificare in diferite meserii vizate in prealabil de agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, pentru certificatele emise inainte de 1989, respectiv intre anii 1990-2003 si Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti sau Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Bucuresti

MINISTERUL JUSTITIEI – supralegalizeaza urmatoarele tipuri de acte:
– hotarari judecatoresti
– actele originale emise de Registrul Comertului

SUPRALEGALIZARE
Traduceri Autorizate